Работeн обхват

Размер

Дисплей

Потребителски интерфейс

Вградена цифрова камера

Мултимедия

Съобщения и електронна поща

Функции на паметта

Приложения

Свързване

Браузър

Обмен на данни

Гласови функции